Alla
  • Alla
  • Egendesignade
  • Skapare
Go back
Related:
Butiker ({{popupVm.storeTotalCount}})
Konstnärer ({{popupVm.artistTotalCount}})

Tjänstevillkor och användarvillkor

Vi finns här för dig och vi försöker göra vårt yttersta för att hjälpa när vi arbetar med dig. Vi försäkrar dig om att vi alltid gör vårt bästa och att om någonting blir fel så kommer vi att göra allt vi kan för att åtgärda det. Vi älskar nöjda kunder så låt oss hålla kontakten så att allting flyter på som det ska.


Företagsinformation:
Namn & registrerat kontor:
Contrado Imaging Ltd. c/o Sloane & Co,
36-38 Westbourne Grove, Newton Road,
London, W2 5SH, UK

 
Företagsadress:
Contrado Imaging Ltd
Unit 6, Space Business Park,
Abbey Road, Park Royal,
London, NW10 7SU, UK
Organisationsnummer 04666562
Momsregistreringsnummer GB 809656889

 
Den här hemsidan drivs av Contrado Imaging Ltd (“vi” eller “oss” eller Contrado). Följande regler och villkor (“Avtalet”) styr all användning av denna webbplats (“Hemsidan”) och de tjänster som finns tillgängliga på hemsidan (tillsammans med hemsidan, “Tjänsten”). Tjänsten som erbjuds görs så beroende på ditt (“Användarens”) godkännande av alla regler och villkor som står nämnda här, utan några undantag eller modifieringar, och alla andra regler för användning, policier och procedurer som kan komma att publiceras av Contrado på Hemsidan – inklusive och inte begränsat till Leverans, Returpolicy, Integritetspolicy med flera. Använd inte denna Hemsida om du inte godkänner detta Avtal. Du måste ta tid för att läsa igenom och förstå dessa Villkor innan du använder Contrados tjänster. Genom att du registrerar dig hos Contrado Imaging Ltd så godkänner du att du inträder i ett kontrakt med oss under dessa Villkor. Folk som registrerar sig hos Contrado Imaging Ltd upprättar ett “Konto” och blir “Användare”. Företagskonton anses vara “affärsverksamhet” och inte som “konsumenter”. Besökare hos Contrado Imaging Ltd som inte blir Användare, men som ändå använder Hemsidan och/eller laddar ner Appen bekräftar att de är bundna av dessa Villkor var gång de nyttjar Contrado Imaging Ltd. Notera att ändringar kan komma att göras till dessa Villkor, som nämns i Klausul 1 nedan.


Hemsidan erbjuder tillgång till ett flertal tjänster som kan användas i enlighet med dessa villkor. Dessa tjänster inkluderar men är inte begränsade till:

Dessa villkor eller Användaravtal styr förhållandet mellan dig och oss. Denna hemsida (och de tjänster som erbjuds genom denna) kan endast användas om du godkänner dessa villkor. Du får endast använda hemsidan i enlighet med dessa villkor. Endast personer som är arton år eller äldre får godkänna dessa villkor och använda hemsidan eller de tjänster som erbjuds genom denna.


  1. Modifiering
    Vi kan komma att göra ändringar på dessa villkor när som helst. Contrado Imaging Ltd förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar angående Avtalet, avgifter, kostnader, villkor eller något innehåll på sidan. Användaren ska hållas ansvarig för att gå över och göra sig bekant med sådana förändringar. Nyttjande av Tjänsten av Användaren utgör Användarens godkännande av de ändrade villkoren. De ändrade villkoren träder i kraft i samma stund som de läggs ut på hemsidan. Nyttjande av hemsidan eller andra tjänster som erbjuds genom denna efter denna tidpunkt kommer lyda under de nya villkoren. Ditt tillhandahållande av någon betalningsinformation bekräftar att du, kunden, godkänt villkoren.

  2. Beställningsvillkor
    Contrado Imaging Ltd låter dig få tillgång till dina bilder genom ditt Konto. Dock bör det noteras att:

3. Användning av Tjänsten

4. Återförsäljare och Dropshippers

5. Contrado Imaging Affiliate Programme

6. Skadeslöshet
Contrado, inklusive dess personal, direktörer, agenter, samarbetspartners eller andra tjänstemän måste hållas skyddade från alla anspråk som görs av tredje part till följd av en tvist som uppstått på grund av ditt brott mot detta avtal. Du kommer hålla Contrado skadeslös för alla sådana anspråk, inklusive rättegångskostnader som uppstått från ett sådant anspråk för ditt lagbrott eller brott mot tredje parts rättigheter.


7. Lag och jurisdiktion
Vi är rimliga och rättvisa i vårt tillvägagångssätt och om vi finner oss i en tvist så kommer vi först att prova med diskussion och dialog i hopp om att nå en snabb lösning. Utöver det försöker vi med skiljeförfarande och alternativa tvistlösningar. Om alla rimliga idéer för en lösning faller kort inom en rimlig tidsperiod, då kan dessa villkor (och tillhandahållandet av varor och tjänster av oss) komma att tolkas av Engelsk lag till vilken du och Contrado ger jurisdiktion. I det fall att en tvist uppstår angående dessa villkor eller angående tillhandahållandet av produkter och tjänster av oss, så kommer Englands domstolar att ha exklusiv jurisdiktion över sådan tvist.


8. Allmänt
Detta avtal bildar inte en agentur, ett samriskföretag, status som arbetsgivare och anställd, förhållande som franchisegivare och franchisetagare eller lagstadgad samverkan. Detta avtal kan tilldelas och överlåtas av Contrado när som helst.


9. Upphörande
Contrado kan komma att avsluta sin tjänst eller säga upp avtalet efter Contrados eget gottfinnande och du godkänner att Contrado inte kommer hållas ansvarig för befintliga ordrar, tidigare investeringar (till exempel PR eller fotograferingar, återförsäljningsordrar), eller varumärkeskapital fram till upphörandet. Contrado kan efter eget gottfinnande tillhandahålla gottgörelse, endast som en gest av välvilja

V.00000013 13/Dec/2021