Kontakta oss
contrado logo
Regler och villkor Contrado

Regler och villkor

Terms-and Conditions Pen and paper Icon

Lång historia kort 

Vi är här för dig och försöker hjälpa dig till det yttersta. Lita på att vi gör vårt bästa och om något skulle gå fel så ordnar vi det. Vi älskar våra glada kunder så tveka inte att höra av dig om det är något du är missnöjd med. 

Denna webbsida drivs av Contrado Imaging Ltd ("vi" eller "oss" eller Contrado). Namn och registrerat företag: Contrado Imaging Ltd. c/o Sloane & Co 36-38 Westbourne Grove Newton Road, London W2 5SH Storbritannien. Detta är inte vår handelsadress utan vårt registrerade kontor. För handelsadress se vår sida "kontakta oss". Företagsnummer: 04666562 VAT-nummer GB 809656889. Följande regler och villkor ("Avtal) gäller all användning av Contrados webbsajt ("Sajten") och alla tjänster som tillhandahålls på Sajten (tillsammans med Sajten och "Tjänsten"). Tjänsten erbjuds till dig ("Användaren") endast vid ditt godtagande utan någon avikan från följande regler och villkor, alla andra operativaregler, riktlinjer och procedurer   som kan komma att publiceras på Sajten av Contrado - inklusive, utan begränsning, Leverans, Returer, Integritetspolicy med mera. Använd ej denna Sajt om du inte godkänner detta Avtal. Denna Sajt ger tillgång till ett antal olika tjänster som kan användas i enlighet med dessa villkor. Tjänsterna inkluderar: möjligheten att ladda upp foton eller motiv till webbsajten eller bifoga foton via e-post så att vi kan behandla dem åt dig; möjligheten att beställa produkter av foton som har laddats upp till webbplatsen eller Contrado. Dessa regler eller Användarvillkor reglerar förhållandet mellan dig och oss. Webbsajten (och tjänsterna som tillhandahålls genom webbsajten) kan endast användas om du godkänner dessa villkor. Du kan endast använda webbplatsen i enlighet med dessa villkor. Endast personer över 18 år kan godkänna dessa villkor och använda webbsajten eller tjänsterna som erbjuds genom sajten. Vi kan ändra dessa villkor när som helst. Contrado förbehåller sig rätten, att på eget bevåg ändra detta Avtal, avgifter, kostnader, villkor när som helst. Användaren är själv ansvarig att läsa igenom och bekanta sig med eventuella ändringar. Vi kräver att Användaren läser igenom dessa ändringar vid användning eller återanvändning av denna webbsajt och dess tjänster. Användning av Tjänsten av Användaren efter ändring ger Användarens godkännande av de ändrade regler och villkoren. Ändrade villkor kommer att träda i kraft så snart de publiceras på webbsajten och användningen av webbplatsen (eller någon av tjänsterna som tillhandahålls) efter denna tidpunkt kommer att omfattas av de ändrade villkoren. Observera - Regler och villkor för försäljning behandlas vid inköpsstadiet. Antigen vid köpstadiet på nätet eller via våra beställningsformulär. Vänligen läs igenom villkoren vid beställningstillfället. Vid beställning över telefon (om du av någon anledning inte kan använda den webbaserade köpfunktionen eller beställningsblanketter) kommer vi att göra dig uppmärksam på de regler och villkor som gäller. Din tillhandahållning av betalning visar att villkoren accepteras av dig köparen.

Beställningsvillkor: 

Du bekräftar till 'Contrado Imaging Ltd' [säljaren] att du äger eller har tillåtelse att använda bild[erna]. Vi beklagar att vi ej gör återbetalningar. Vid tillverkningsfel kommer detta att ersättas. Du accepterar att en bild kan tappa viss definition när de förstoras och att en viss färgvariation kan förekomma i den färdiga produkten. Vid avbeställning tillkommer en 20% avgift. Vid den osannolika händelsen att något sorts problem skulle förekomma med produkt på kvitto så måste detta komma till vår kännedom inom 14 dagar. Bildbeskärning och redigering av bild: du accepterar att vi kan komma att behöva beskära eller redigera bilderna för att de ska passa och för att uppnå bästa resultat. Detta gör vi på eget gottfinnande utan några skyldigheter för att kunna uppnå bäst resultat. Observera - Alla Produktstorlekar förväntas att vara korrekta, men på grund av att alla produkter tillverkas för hand, en efter en så kan det komma att finnas marginella storleksskillnader i slutprodukten än den angivna storleken på webbsajten. Ibland kan vi komma att behöva ersätta vissa material och ändra produktdesign för att tillgodose produktionen i sammanband av bristande tillgång av visst material. Observera - Alla Reklambilder av av våra produkter är bara en uppfattning av produkten. Vi garanterar inte att slutprodukten kommer att se ut exakt enligt bilderna på webbplatsen. Ofta sker förbättringar av våra produkter som inte syns i reklambilder och de kan finnas tillfällen då en viss komponent inte är tillgänglig. Vilket medför en annan variant av den produkten. Observera - Leveranstider anges i god tro. Överallt där tid nämns, tjänar det som en guide över tidslinjer och vi kan inte garantera att en produkt kommer att levereras till dig ett speciellt datum. Vi kommer att göra vårt yttersta för att möta dessa tidslinjer men vi kan inte garantera det. Över 96% av alla våra produkter levereras inom våra noterade tidslinjer. 

Designs, bilder och material 

Du kan ladda upp eller e-posta illustrationer, bilder, motiv, information, text, fotografier, grafik, meddelande eller annat material (Materialet) på webbsajten själv och förvara en licenserad Contrado kopia att jobba med. Bilder som laddas upp till webbsajten måste vara i användbart format, men vi accepterar och arbetar med andra filformat. Bilder som laddas upp av dig eller av oss för din räkning som sedan förvandlas till en färdig produkt (med förbehåll till begränsningar i dessa villkor) kan komma att bli synliga i vårt Fotogalleri endast med ditt godkännande. 

Tillåtet 

Du har tillgång till alla delar av webbsajten som inte är lösenordsskyddade. Tillgång till vissa delar av webbsajten är endast tillgängliga om du har ett tillgängligt lösenords. Du kan inte besöka dessa delar av webbsajten utan ett giltigt lösenord. Du får skriva ut en kopia per besök av enskild sida eller en del av en sida (annan än dina egna bilder) av webbsajten för din egna personliga användning. Förutsatt att du har rätt att göra det kan du skriva ut obegränsat antal kopior av dina egna bilder som du önskar. I båda fallen, är det inte tillåtet att göra några av sakerna som anges i "förbjudet, nedan.

Förbjudet

Det är inte tillåtet att kopiera (genom utskrift på papper, lagring på disk eller på något annat sätt) distribuera (inkluderat distribuera kopior), ändra eller manipulera något material på webbplatsen förutom det som anges i "tillåtet". Det är inte tillåtet att använda webbplatsen (eller kopiera eller använda något material från webbplatsen) för något kommersiellt syfte än en affärstransaktion med Contrado. Det är inte tillåtet att avlägsna någon upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i det ursprungliga materialet från något material som kopierats eller skrivits ut från webbplatsen. Du måste förvara ditt lösenord säkert vid alla tidpunkter. Du kommer att hållas ansvarig för skador som orsakas av obehörig åtkomst till följd av din underlåtenhet att förvara ditt lösenord säkert. Det är inte tillåtet att ladda upp, e-posta oss eller beställa produkter som innehåller bilder eller material som innehåller: pornografi eller obscent material; rasistiskt material; material som sannolikt kommer väcka hat mot någon person eller folkgrupp; hädiskt material; nedsättande eller på annat vis ifrågasatt material; bilder av kriminella handlingar; material som bryter mot upphovsrätten, varumärken eller andra immateriella rättigheter för tredje part; material som bryter mot gällande lagar och lagstiftning; Vi kan kontakta brottsbekämpande myndigheter om vi tror att något olagligt skett eller sker i sammanband med användning av webbplatsen (inkluderat uppladdning eller bifogade av bilder i e-post någon av ovanstående nämnda restriktioner). Vi kan bifoga kopior på relevanta bilder och material till myndigheterna och i detta sammanhang ge dem tillgång till alla personuppgifter som innehas av oss. Vi kan utan förvaring och på eget gottfinnande radera eller ta bort bilder som har laddats upp, e-postats om strider mot ovanstående regler. Du samtycker till att hålla våra tjänstemän och anställda skadelösa och ersätta dem för alla anspråk, rättsprocesser, förfaranden, tvister, krav, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter till följd av: Användning av dig eller dina gäster i strid mot dessa villkor, varje påstående att uppladdningen eller e-postandet av några bilder för din räkning är ett intrång i någon annans upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter; något påstående att tillverkan, tryck eller annan kontakt med oss i sammanband med dessa villkor av några bilder uppladdade eller bifogade via e-post av dig eller för din räkning är ett intrång i någon annans upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. Rättigheter: Du behåller alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till de bilderna som du har laddat upp till webbsajten eller skickat via e-post till oss. Vi kan radera, ta bort eller vägra att visa något på eget gottfinnande. Vi kan visa, modifiera, skriva ut, överföra eller distribuera eller radera någon av de bilder som du laddar upp eller bifogar via e-post, under förutsättningen att det är nödvändigt för oss att kunna tillhandahålla någon av de tjänster som erbjuds av oss eller som på något sätt tillåts i dessa villkor. Det är ett villkor för att låta dig använda webbplatsen eller andra tjänster som erbjuds genom den att du har rättigheten att kopiera, ladda upp eller på annat sätt behandla bilder i relation till webbplatsen och på så sätt låta oss behandla bilderna i enlighet med dessa villkor. Det är inte tillåtet att ladda upp eller e-posta oss vid förfrågningar att skriva ut eller på något sätt behandla material om du inte har rätt att göra det. Till exempel kan du inte ta bilder från en annan webbplats eller publikation och göra något med dem om du inte har tillstånd av ägaren. 

Drift av webbsajten

Vi kan när som helst ändra formatet och innehållet av webbplatsen (eller några produkter eller tjänster som tillhandahålls av denna webbplats). Vi kan säga upp eller avbryta driften av webbplatsen (eller säga upp eller avbryta tillhandahållet av produkter eller tjänster som erbjuds av denna webbplats) i underhållsarbete eller i syfte för att uppdatera innehållet av någon anledning. Vi kan göra detta när som helst och utan förvarning. Vi uppmanar dig att alltid säkerhetskopiera allt material som lämnas till oss. Framför allt är det upp till dig att hålla säkerhetskopior av bilder som du laddat upp eller e-postat till oss. Vi kommer inte vara ansvarig för att hålla säkerhetskopior eller vid förlust av, radering eller korruption av några av bilderna eller något annat material. Personuppgifter som lämnad till oss genom denna webbsajt kommer endast att användas i enighet med vår integritetspolicy. Vänligen läs igenom denna noggrant innan du fortsätter. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till användning i enlighet med vår integritetspolicy.

Tjänster / Produkter 

När du har beställt varor eller tjänster via denna webbplats (inklusive beställning av någon produkt eller tjänster), kommer beställningen inte anses ha accepterats tills du får en bekräftelse från oss att så är fallet. Denna bekräftelse kan ske genom e-post eller post. Beslutet om att acceptera någon beställning från dig är på eget gottfinnande och vi är inte skyldig att göra det. Vi kan på eget gottfinnande, återbetala hela eller en del av betalningen för den berörda beställningen men förbehåller oss rätten att ta betalt i sin helhet om produkterna har sänts. Leverans till plats utanför EU kan leda till tullavgifter som ligger utanför vår kontroll och grundar sig på tull-lagstiftningen i ett mottagande land. Vi är inte skyldiga att ersätta sådana kostnader om de skulle uppstå och de kommer att bli en fråga för mottagaren. För att behålla kontinuiteten av tjänsterna förbehåller vi oss rätten att använda alternativa material i vår produktion, mot dem som ages på webbsajten. Kampanjkoder kan publiceras från tid till tid som en del av en pågående kampanj. Kampanjkoder kan ge en vara gratis eller rabatt på en del av en beställning. Kampanjkoder kan endast användas för online-beställningar som görs via denna webbplats. Högst en kampanjkod kan anges per beställning. Om inget annat anges, kommer porto och packningskostnader tillkomma för beställningar som omfattas av en kampanjkod. Ytterligare villkor kan gälla och i det fallet kommer det att publiceras med den aktuella kampanjkoden. Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara tidsenligt på all korrespondens. Sådana svar kan ske via e-post eller per post.

Uppsägning 

Vi kan säga upp din beställning utan förvarning på eget gottfinnande. När din beställning är avslutad kommer dina bilder att raderas från våra system. Vi kommer att återbetala pengar under sådana omständigheter. Frågor eller klagomål. Klagomål eller krav måste anmälas till oss inom 14 dagar efter mottagandet av varor, eller i fråga av icke-leverans, inom en rimlig tid från det att varorna förväntas anlända. Se vår returpolicy. Vid frågor eller klagomål, vänligen kontakta oss.

Ersättning 

Contrado inklusive dess personal, chefer, agenter, samarbetande företag, kollegor eller andra anställda måste hållas skyddade för alla anspråk eller krav gjordas en tredje part orsakad av att du brutit mot detta avtal. Du kommer att hållas ersättningsskyldig till Contrado för alla anspråk eller krav inklusive juridiska avgifter som orsak av tvist från att du brutit mot lagen eller andra rättigheter från tredje part. 

Tillämplig lag och domsrätt

Vi är rimliga och rättvisa i vårt handlingsätt och om vi skulle finna oss i en tvist, kommer vi att försöka leda en diskussion och dialog till en början med för en snabb lösning. Utöver det kommer vi försöka medla och hitta alternativa tvistlösningsförfaranden. Om alla rimliga upplösningidéer är uttömda inom rimlig tidsram, regleras dessa villkor (och tillhandahållande av varor och tjänster av oss) regleras och tolkas i enlighet med engelsk lag som du och Contrado står under. I händelse av eventuella tvister som uppstår i sammanband med dessa villkor i sammanband med tillhandahållande av varor eller tjänster av oss kommer den engelska domstolen ha all exklusiv juristreduktion över sådan tvist.

Allmänt 

Detta avtal formar inte någon from av agentur, gemensamt företag, en arbetsgivar- eller anställningsstatus, en franchisetagare eller ett juridiskt partnerskap. Detta avtal kan tilldelas eller överföras när som helst av Contrado.